OFERTA
  • porady/opinie podatkowe
  • sporządzanie pism (odwołania, wnioski, skargi) do organów podatkowych i sądów administracyjnych
  • wsparcie podczas kontroli i w postępowaniach karno-skarbowych

  • KSIĘGOWOŚĆ
  • kadry i płace