Wpłata na rachunek, którego nie ma na "Białej liście" - podatkowe konsekwencje.

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy mają obowiązek sprawdzania na tzw. białej liście numeru rachunku bankowego kontrahenta przed dokonaniem płatności.

Kiedy powstaje obowiązek wpłaty na rachunek bankowy z "białej listy".

Nie każda płatność rodzi obowiązek wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy, zgłoszony do wykazu. Dopiero, gdy:
  1.  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu z walut obcych na złotówki (art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców) i
  3. sprzedający jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (art. 96 b ustawy o VAT).
A zatem musimy sprawdzić, czy rachunek kontrahenta znajduje się na "białej liście" tylko, jeśli jest on vatowcem i transakcja z nim przekracza kwotę 15 000 zł. Przy czym nie ma znaczenia czy płatność ta jest jednorazowa i przekracza 15 000 zł, czy transakcja następuje w kilku płatnościach a ich suma przekracza 15 000 zł.

Kiedy musisz sprawdzić, czy rachunek twojego kontrahenta znajduje się na "Białej liście"?

Gdy transakcja, za którą masz zapłacić przekracza 15 000 zł a twój kontrahent wystawił ci fakturę z vatem (czyli jest vatowcem), wtedy musisz skontrolować, czy rachunek, który wskazał on do wpłaty znajduje się na liście. Sprawdzić to trzeba przed dokonaniem przelewu.

Co w sytuacji, gdy dokonamy płatności na rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu?

Jeśli jednak dokonamy zapłaty na rachunek bankowy, który nie znajduje się na "białej liście", wówczas czekają nas konsekwencje zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT.

Sankcje w podatku dochodowym

Nie będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej części wpłaty, która nie została dokonana na właściwy rachunek bakowy (art. 15 d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT i art. 22p ust.1 pkt 2 ustawy o PIT).

Sankcje w VAT

Odpowiemy całym swoim majątkiem solidarnie wraz z naszym kontrahentem za jego zaległości podatkowe w części przypadającej proporcjonalnie na tę transakcję (art. 117 ba § 1 Ordynacji podatkowej).

Uniknięcie sankcji

Czy można uchronić się od negatywnych konsekwencji podatkowych po zapłacie za towar lub usługę na rachunek bankowy, którego nie ma na "Białej liście? Tak. Z negatywnych skutków tej płatności w podatku dochodowym może nas zwolnić m.in.:
  • złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym o płatności na taki rachunek bankowy kontrahenta. Termin na zgłoszenie to 7 dni (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii w związku z COVID-19 - 14 dni) albo
  • dokonanie płatności metodą podzielonej płatności (MPP) (art. 22p ust. 4 ustawy o PIT i art. 15d ust. 4 ustawy o CIT).
Z konsekwencji w VAT z tytułu płatności na rachunek spoza "Białej listy" zwolni nas zgłoszenie urzędowi
skarbowemu dokonania płatności na ten rachunek.

Zgłoszenia dokujemy do urzędu skarbowego, do którego wpłacamy swoje podatki. Należy to zrobić w terminie 7 dni ( 14 dni w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego i epidemii COVID-19) od dnia pierwszej płatności.Biała lista, na której można sprawdzić rachunki bankowe kontrahentów, znajduje sią pod poniższym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka